ORATOR

Książki z dziedziny logopedii

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • Koszty przesyłki wynoszą 11,00zł.
 • Po wypełnieniu formularza otrzymują Państwo w ciągu 2 dni na podany adres email potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z informacją o wartości zamówienia i numerem konta bankowego na jaki należy dokonać płatności.
 • Przesyłka jest wysyłana Pocztą Polską na podany w zamówieniu adres w ciągu kolejnych 2 dni od daty zaksięgowania środków na koncie.
Test sprawności językowej

Spis Treści

Test sprawności językowej

Zbigniew Tarkowski

Zawiera siedem podtestów: Rozumienie bajki, Słownik, Fleksja, Poprawianie zdań, Zadawanie pytań, Prośby i rozkazy, Opowiadanie bajki. Składa się z podręcznika i instrukcji.

Cena: razem 149zł brutto

Przesiewowy Test Logopedyczny

Spis Treści

Przesiewowy Test Logopedyczny

Zbigniew Tarkowski

Składa się z czterech podtestów: Rozumienie, Słownik, Gramatyka, Wymowa. Posiada normy stenowe. Służy do szybkiego wyselekcjonowania dzieci opóźnionych w rozwoju mowy. Składa się z podręcznika i instrukcji

Cena: razem 99zł brutto

Test słownika dziecka

Spis Treści

Test słownika dziecka. Metody stymulowania

wydanie II rozszerzone
Zbigniew Tarkowski

Składa się z trzech podtestów: Tworzenie słów podrzędnych, Definiowanie pojęć, Tworzenie słów nadrzędnych. Ma normy stenowe. Służy do oceny słownika uznawanego za bardzo istotny wskaźnik rozwoju językowego i intelektualnego.
Wydanie II poszerzone zostało o rozdział poświęcony metodom stymulowania słownika dziecka (ćwiczenia w definiowaniu, rozpoznawaniu, nazywaniu, klasyfikowaniu, uogólnianiu, analogii oraz ćwiczenia płynności werbalnej).

Cena: 59zł brutto

UWAGA!

Poniżej prezentujemy pozycje książkowe wydane przez Fundację ORATOR, których nakład się wyczerpał. Osoby zainteresowane ich zakupem prosimy o informację na nasz adres e-mail: biuro@orator.pl

Skala motywacji do terapii jąkania

Skala Motywacji do Terapii Jąkania

Jolanta Góral-Półrola, Zbigniew Tarkowski

Skala Motywacji do Terapii Jąkania jest dziełem wyjątkowym nie tylko w naszym kraju. Służy ona do pomiaru podstawowego czynnika w terapii.
Jak wiadomo motywacja do terapii nie tylko jąkania jest mała i należy ją podnosić w czasie leczenia. Skala Motywacji do Terapii Jąkania jest znormalizowana i wystandaryzowana, co podnosi jej wartość diagnostyczną.
Składa się z czterech podskal:

 1. Nieakceptowanie jąkania
 2. Koszty terapii
 3. Przebieg terapii
 4. Wiara i wsparcie społeczne

Komplet składa się z podręcznika i 30 protokołów.
Zanim przystąpisz do terapii, określ motywację pacjenta, aby nie doznać rozczarowania.

Skala Samooceny i Oceny Jąkania

Skala Samooceny i Oceny Jąkania

Jolanta Góral-Półrola, Zbigniew Tarkowski

Skala Samooceny i Oceny Jąkania jest pierwszą w Polsce wystandaryzowaną metodą oceny osób jąkających się w różnym wieku. Składa się ona z dwóch technik: Skali Samooceny Jąkania oraz Skali Oceny Jąkania. Pierwszą skalę wypełnia jąkający się, zaś drugą jego dobry obserwator (logopeda, psycholog, rodzic, kolega, przyjaciel, itp.). Obie skale badają te same elementy struktury jąkania, a mianowicie czynnik lingwistyczny (np. niepłynność mówienia), biologiczny (np. napięcie mięśniowe), psychologiczny (np. logofobia) i społeczny (np. tendencja do izolowania się). Na podstawie wyników można określić głębokość jąkania oraz jego profil, który stanowi istotną wytyczną postępowania terapeutycznego.

Skala Reakcji na Niepłynność Mówienia

Skala Reakcji na Niepłynność Mówienia

Zbigniew Tarkowski

Skala Reakcji na Niepłynność Mówienia wypełnia lukę w diagnostyce logopedycznej, szczególnie w zakresie metod wystandaryzowanych. Autor oddaje w ręce terapeutów kolejną cenną metodę, która bez wątpienia służyła będzie praktyce. Praca składa się z podręcznika, metody oraz arkusza badań. W podręczniku omówiono teoretyczne podstawy tej metody oraz jej parametry psychometryczne. Aneks zawiera tabele norm stenowych, protokół badania oraz arkusz obliczeń. W sumie praca jest klasyczną formą opracowania i przedstawiania metody diagnostycznej, która ma być wykorzystana przez praktyków. Autor zaproponował własny model teoretyczny reakcji na niepłynność mówienia, wyróżnił reakcje indywidualne i społeczne, które z kolei dzieli na reakcje poznawcze, behawioralne i emocjonalne.

Fragment recenzji wydawniczej
dr hab. Małgorzaty Młynarskiej

Publikację tworzą: podręcznik oraz zestaw protokołów.

Kwestionariusz Zaburzeń Płynności Mówienia

Kwestionariusz Zaburzeń Płynności Mówienia

Zbigniew Tarkowski

Zainteresowani problemem diagnozy i terapii zaburzeń płynności mówienia otrzymują do rąk świetny merytorycznie podręcznik, który zapewne przyczyni się do jeszcze lepszej, specjalistycznej pomocy na rzecz osób z wyżej wspomnianymi zaburzeniami. U podstaw Kwestionariusza leżą kryteria lingwistyczne, biologiczne, psychologiczne, społeczne i rozwojowe. W oparciu o nie powstała metoda składająca się z następujących części:

 1. Niepłynność
 2. Fizjologia
 3. Emocje, świadomość i zachowanie
 4. Reakcje społeczne
 5. Dynamika
 6. Etiologia
 7. Typ niepłynności mówienia
 8. Rodzaj zaburzenia mowy
 9. Postępowanie postdiagnostyczne

Fragment recenzji wydawniczej
dr Mieczysława Chęćka

Publikację tworzą: podręcznik oraz zestaw protokołów.

Psychosomatyka jąkania

Psychosomatyka jąkania. Dlaczego osoby jąkające się mówią płynnie.

Psychosomatics of Stuttering. Why stutterers speaks fluently.

Zbigniew Tarkowski

"Autor publikacji [...] od wielu lat zajmuje się jąkaniem zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i praktycznego, prowadząc terapię osób jąkających się. Z tego tytułu posiada ogromne doświadczenie, które znalazło odbicie w postaci książki. Rozpoczyna się ona trafnie - od dialogu między terapeutą, a jąkającym się [...]. Jest to znakomicie pomyślany wstęp. Dalej autor roztrząsa zagadnienie jąkania z punktu widzenia psychosomatyki, a następnie przystępuje do rozpatrywania głównego zagadnienia: dlaczego osoby jąkające się mówią płynnie. Przytaczane są tu różne hipotezy dotyczące tak postawionego pytania. [...] W związku z dużą liczbą badanych jąkających się autor odgrywa rolę koordynatora badań. Jest to bardzo nowoczesny sposób postępowania, który daje dobre wyniki. [...] W sumie książka jest napisana bardzo interesująco. [...] Czyta się ją wartko, nawet drobiazgowe dywagacje nie nużą, lecz trzymają Czytelnika w napięciu."

Fragment recenzji wydawniczej
prof. dr hab. med. Tomasza Zaleskiego

Zmiana postaw wobec jąkania

Zmiana postaw wobec jąkania.

A change of attitudes towards stuttering.

Zbigniew Tarkowski

"Najnowsza publikacja Zbigniewa Tarkowskiego, poświęcona problemowi niepłynności mówienia, zaskoczy Czytelnika - tak jak i mnie osobiście - po raz kolejny. Tym razem ujmuje on jąkanie z perspektywy społecznej, tj. zajmuje się zagadnieniami postaw społecznych wobec zaburzenia i związanymi z nimi stereotypami. Autor przeprowadził niezwykle interesujący eksperyment i uzyskał wyjątkowo ciekawe wyniki.

Z. Tarkowski, doświadczony terapeuta i nauczyciel akademicki, proponuje model zmiany postaw wobec jąkania. Jako praktykujący logopeda i psycholog, w pełni popieram propozycje autora książki, zwłaszcza dotyczące nowatorskiego systemu przygotowania terapeutów do pracy z osobami jąkającymi się."

Fragment recenzji wydawniczej
dr hab. prof. nadzw. Grażyny Krasowicz-Kupis

Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania

Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania

Adaptacja: Mieczysław Chęciek

Składa się z siedmiu prób: Częstotliwość jąkania, Czas trwania momentów niepłynności, Ocena reakcji unikania, Nienaturalne reakcje, Istota jąkania, Percepcja jąkania przez jąkającego się, Percepcja jąkania przez logopedę. Składa się z podręcznika i instrukcji.

Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii

Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii

Zbigniew Tarkowski

Składa się z 3 prób: Niepłynność mówienia, Logofobia, Reakcje neurowegetatywne. Zawiera także program terapeutyczny obejmujący: relaksację, desentyzację, psychodramę i socjoterapię. Składa się z podręcznika i instrukcji.

Dialogowy test artykulacji

Dialogowy test artykulacji

Anna Majewska-Tworek

Jest to nowa, bardziej obiektywna forma badania wymowy dziecka. Test posiada skalę rozwoju sprawności fonetyczno-fonologicznej dla dzieci w wieku 3,0-6,11 lat.

Rozwój sprawności artykulacyjnej dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój sprawności artykulacyjnej dziecka w wieku przedszkolnym

Anna Majewska-Tworek

Książka stanowi uzupełnienie i rozszerzenie dialogowego testu artykulacji.

Rozwijanie mowy dziecka - Program terapeutyczno-stymulacyjny

Rozwijanie mowy dziecka - Program terapeutyczno-stymulacyjny

Zbigniew Tarkowski, Celina Jurkiewicz

Podręcznik: zawiera niezbędne informacje o dzieciach opóźnionych w rozwoju mowy oraz opisuje, w jaki sposób należy posługiwać się programem. Ćwiczenia i pomoce: jest to zestaw ćwiczeń z pomocami, których celem jest oddziaływanie na podstawy rodzicielskie, eliminowanie trudnych zachowań dziecka i rozwijanie jego mowy.
Program indywidualny: jest to zeszyt terapii dziecka przeznaczony dla terapeuty; zawiera wzór kontraktu terapeutycznego, opis potencjału dziecka, sondy poszczególnych obszarów poznawczo-językowych, plan i strategie terapii. Zeszyty sprzedawane są w kompletach po 5 szt. zeszytów dla 5 dzieci.
Zeszyt terapii dziecka przeznaczony dla dziecka: umożliwia rejestrowanie przebiegu stymulacji i terapii. Stanowi zbiór ćwiczeń i zadań do wykonania przez dziecko, rodziców i opiekunów. Zeszyty sprzedawane są w kompletach po 5 szt. zeszytów dla 5 dzieci.

zdjęcie książki

Test myślenia dziecka

Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka

Jest to interesująca metoda pozwalająca ocenić sposób przetwarzania informacji słownych oraz opracować właściwą strategię symulacji i terapii. Składa się z dwóch części: podręcznik i pomoce.